ราคาหลักทรัพย์

PPS
ปรับปรุงเมื่อ: 19 เมษายน 2562 (16:37)
0.69
-(-%)
Chart Type

เว็บแคสต์และเอกสารนำเสนอ

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำปี 2561

วันที่: 21 มีนาคม 2562

ชมออนไลน์

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำปี 2561

ขนาดไฟล์: 9.78 MB

ดาวน์โหลดไฟล์

อีเมล์รับข่าวสาร

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารที่เกี่ยวกับบริษัท เราจะส่งข่าวสารให้ท่านทางอีเมล์

การแจ้งเบาะแสการทุจริต

ทุกความคิดเห็น ข้อเสนอ และคำแนะนำ หรือการแจ้งเบาะแสใดๆ ล้วนมีความสำคัญสำหรับเรา ท่านสามารถติดต่อกับบริษัทฯ

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

อีเมล์ : ir@pps.co.th

โทรศัพท์ : (662) 718 2785 ต่อ 308