ราคาหลักทรัพย์

PPS
ปรับปรุงเมื่อ: 18 กุมภาพันธ์ 2562 (11:39)
0.88
-0.02 (-2.22%)
Chart Type

เว็บแคสต์และเอกสารนำเสนอ

PPS: ภาพวีดีโอบริษัท

วันที่: 11 ธันวาคม 2561

ชมออนไลน์

PPS INNOCON BANGKOK 2018

ขนาดไฟล์: 2.81 MB

ดาวน์โหลดไฟล์

อีเมล์รับข่าวสาร

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารที่เกี่ยวกับบริษัท เราจะส่งข่าวสารให้ท่านทางอีเมล์

การแจ้งเบาะแสการทุจริต

ทุกความคิดเห็น ข้อเสนอ และคำแนะนำ หรือการแจ้งเบาะแสใดๆ ล้วนมีความสำคัญสำหรับเรา ท่านสามารถติดต่อกับบริษัทฯ

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

อีเมล์ : ir@pps.co.th

โทรศัพท์ : (662) 718 2785 ต่อ 308