สารจากประธานกรรมการ

นายประสงค์ ธาราไชย

ประธานกรรมการ

ปี 2560 เป็นปีแห่งพระราชพิธีส่งเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สู่สวรรคาลัย ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานบริษัทโปรเจคแพลนนิ่งเซอร์วิสจำกัดมหาชน ขอมุ่งมั่น สืบสานพระราชปณิทาน และเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทสืบไป และขอน้อมถวาย พระพรชัยมงลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพวรางกูร ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ในปี 2560 เป็นปีที่สภาพการลงทุนของประเทศไทย อยู่ในภาพที่ดีขึ้นกว่าปี 2559 ที่ผ่านมา ด้วยการนำของโครงการภาครัฐที่สร้างโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในทุกๆ ด้าน และบริษัทฯ ก็ได้เป็นส่วนหนึ่งของการมีส่วนร่วมในโครงการพัฒนาประเทศเหล่านี้ สืบเนื่องมาตั้งแต่ปลายปี 2559 ส่วนการลงทุนของภาคเอกชน ก็มีการฟื้นตัวเติบโตต่อเนื่องและยังคงเห็นการฟื้นตัวและลงทุนของภาคเอกชนต่อเนื่องไปในปี 2561 นี้ ด้วย

ในปี 2560 เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่บริษัท โปรเจคแพลนนิ่งเซอร์วิสจำกัดมหาชน (PPS) ได้รับรางวัล Rising Star และ รางวัล Thailand Sustainbility investment 2017 ในงาน SET Sustanability award 2017 ทำให้ บริษัท PPS ติดอยู่ใน List ของ Thailand Sustainbility investment ต่อเนื่องเป็นปีที่ สามติดต่อกัน และการสำรวจคะแนนกำกับกิจการระดับดีเลิศ 5 ดาว ต่อเนื่องเป็นปีที่สามเช่นกัน การรักษาความสำเร็จอย่างต่อเนื่องนั้น ต้องเกิดจากความตั้งใจพยายามอย่างมาก ของคณะกรรมการผู้กำหนดนโยบาย และทิศทาง รวมถึงมีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิดกับฝ่ายจัดการ ในการดูแลความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นเหล่านี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต ซึ่งในปี 2561 นี้ เป็นปีที่ บริษัท PPS จะต้องทำการยื่นเรื่องเพื่อต่อใบการรับรองจากแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริต ต่อไป

ในปี 2560 อีกสิ่งหนึ่งที่น่ายินดี คือการที่ PPS ได้รับรางวัลในงาน SET Award 2017 ในประเภท บริษัทที่มีผลประกอบการยอดเยี่ยม BEST Performance และรางวัลผู้บริหารสูงสุดยอดเยี่ยม BEST CEO ซึ่งยืนยันว่า บริษัทฯ มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจให้มีผลประกอบการที่ดี โดยตั้งอยู่บนหลักการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตลอดมา และสิ่งหนึ่งที่บริษัทฯ มุ่งมั่นตั้งใจทำตลอดมา คือการสร้างผลงาน และผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างต่อเนื่อง โดยอยู่บนพื่้นฐานของความน่าเชื่อถือ เชื่อถือในความสามารถ เชื่อถือในความไว้วางใจ โดยปีที่ผ่านมา พนักงานได้เกิดความร่วมมือร่วมใจกันมากที่สุดอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนในรอบสามสิบปีของบริษัท PPS

คณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณ ท่านผู้ถือหุ้น ท่านลูกค้า ผู้บริหาร พนักงานและครอบครัว PPS ทุกท่าน ท่านสื่อมวลชน เจ้าหน้าที่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทุกท่าน ที่ได้เกื้อกูล สละเวลา ให้โอกาส และช่วยพลักดันให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จด้วยดีมาตลอด บริษัทฯจะตั้งใจรักษาความไว้วางใจที่ทุกท่านมอบให้ตลอดมา เพื่อจะสร้างผลงานที่ดี สร้างสังคมที่ดี โดยการกำกับดูแลองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล เพื่อให้องค์กรเติบโต อย่างต่อเนื่อง ตลอดไป