ข้อมูลพื้นฐานการลงทุน

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (PPS)

สถานที่ติดต่อ เลขที่ 381/6 ซอยพระรามเก้า 58 (ซอย 7 เสรี 7) ถนนพระรามเก้า แขวงสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ 0 2718 2785-9
โทรสาร 0 2300 5545-6
เว็บไซต์ (URL) www.pps.co.th
ลักษณะธุรกิจ ให้บริการวิศวกรที่ปรึกษา โดยรับให้คำปรึกษาและบริหารโครงการก่อสร้าง แก่เจ้าของโครงการ สำหรับงานก่อสร้างอาคาร และโครงการสาธารณูปโภคต่าง ๆ โดยเฉพาะงานก่อสร้างที่ต้องอาศัยความชำนาญเฉพาะด้านวิศวกรรม
ทุนจดทะเบียน 215.99 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นละ 0.25 บาท จำนวน 863.99 ล้านหุ้น
ทะเบียนบริษัทมหาชน 0107555000147