งบการเงิน

สำหรับปี 2562 ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2562 825 KB
สำหรับปี 2561 ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำปี 2561 814 KB
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2561 671 KB
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2561 661 KB
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2561 593 KB
สำหรับปี 2560 ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำปี 2560 548 KB
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2560 322 KB
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2560 1.14 MB
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2560 324 KB
สำหรับปี 2559 ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำปี 2559 1.26 MB
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2559 556 KB
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2559 274 KB
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2559 288 KB
สำหรับปี 2558 ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำปี 2558 326 KB
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2558 371 KB
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2558 359 KB
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2558 353 KB
สำหรับปี 2557 ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำปี 2557 322 KB
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2557 284 KB
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2557 292 KB
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2557 250 KB
สำหรับปี 2556 ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำปี 2556 299 KB
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2556 289 KB
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2556 306 KB
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2556 277 KB
สำหรับปี 2555 ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำปี 2555 265 KB
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2555 278 KB
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2555 297 KB
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2555 270 KB
สำหรับปี 2554 ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำปี 2554 273 KB