ราคาหลักทรัพย์

PPS
ปรับปรุงเมื่อ: 20 กรกฎาคม 2561 (16:35)
1.05
+0.03(2.94%)
Chart Type

เว็บแคสต์และเอกสารนำเสนอ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

วันที่: 25 เมษายน 2561

ชมออนไลน์

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ขนาดไฟล์: 8.14 MB

ดาวน์โหลดไฟล์

อีเมล์รับข่าวสาร

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารที่เกี่ยวกับบริษัท เราจะส่งข่าวสารให้ท่านทางอีเมล์

การแจ้งเบาะแสการทุจริต

ทุกความคิดเห็น ข้อเสนอ และคำแนะนำ หรือการแจ้งเบาะแสใดๆ ล้วนมีความสำคัญสำหรับเรา ท่านสามารถติดต่อกับบริษัทฯ

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

อีเมล์ : ir@pps.co.th

โทรศัพท์ : (662) 718 2785 ต่อ 308