ราคาหลักทรัพย์

PPS
ปรับปรุงเมื่อ: 17 มิถุนายน 2562 (16:35)
0.76
+0.02(2.70%)
Chart Type

เว็บแคสต์และเอกสารนำเสนอ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

วันที่: 24 เมษายน 2562

ชมออนไลน์

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ขนาดไฟล์: 6.63 MB

ดาวน์โหลดไฟล์

อีเมล์รับข่าวสาร

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารที่เกี่ยวกับบริษัท เราจะส่งข่าวสารให้ท่านทางอีเมล์

การแจ้งเบาะแสการทุจริต

ทุกความคิดเห็น ข้อเสนอ และคำแนะนำ หรือการแจ้งเบาะแสใดๆ ล้วนมีความสำคัญสำหรับเรา ท่านสามารถติดต่อกับบริษัทฯ

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

อีเมล์ : ir@pps.co.th

โทรศัพท์ : (662) 718 2785 ต่อ 308