เครื่องคำนวณการลงทุน

ชื่อย่อหุ้น: PPS ราคาล่าสุด: 0.98
สกุลเงิน: THB ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 726,600
เปลี่ยนแปลง -0.01 ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 0.98 / 602,600
% เปลี่ยนแปลง -1.01% ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 0.99 / 10,000
วันก่อนหน้า: 0.99 ราคาเปิด: 1.00
ช่วงราคาระหว่างวัน: 0.98 - 1.00 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 0.94 - 2.04
ปรับปรุงเมื่อ: 25 กันยายน 2561 (16:35)
จำนวนหุ้น บาท วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ :  “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”
ราคาซื้อ บาท
ราคาขาย บาท
% คอมมิชชั่น %
คอมมิชชั่นขั้นต่ำ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม %

เงินลงทุน

มูลค่าซื้อขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ บาท

ผลตอบแทน

มูลค่าขายขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าขายสุทธิ บาท

กำไร/ขาดทุน

กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท
อัตราผลตอบแทน %