เครื่องคำนวณการลงทุน

ชื่อย่อหุ้น: PPS ราคาล่าสุด: 0.69
สกุลเงิน: THB ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 553,200
เปลี่ยนแปลง - ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 0.69 / 261,600
% เปลี่ยนแปลง -% ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 0.70 / 308,600
วันก่อนหน้า: 0.69 ราคาเปิด: 0.70
ช่วงราคาระหว่างวัน: 0.69 - 0.70 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 0.67 - 1.54
ปรับปรุงเมื่อ: 19 เมษายน 2562 (16:37)
จำนวนหุ้น บาท วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ :  “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”
ราคาซื้อ บาท
ราคาขาย บาท
% คอมมิชชั่น %
คอมมิชชั่นขั้นต่ำ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม %

เงินลงทุน

มูลค่าซื้อขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ บาท

ผลตอบแทน

มูลค่าขายขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าขายสุทธิ บาท

กำไร/ขาดทุน

กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท
อัตราผลตอบแทน %