เครื่องคำนวณการลงทุน

ชื่อย่อหุ้น: PPS ราคาล่าสุด: 0.89
สกุลเงิน: THB ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 2,549,400
เปลี่ยนแปลง -0.01 ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 0.88 / 355,600
% เปลี่ยนแปลง -1.11% ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 0.89 / 618,400
วันก่อนหน้า: 0.90 ราคาเปิด: 0.90
ช่วงราคาระหว่างวัน: 0.88 - 0.90 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 0.67 - 1.65
ปรับปรุงเมื่อ: 18 กุมภาพันธ์ 2562 (11:24)
จำนวนหุ้น บาท วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ :  “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”
ราคาซื้อ บาท
ราคาขาย บาท
% คอมมิชชั่น %
คอมมิชชั่นขั้นต่ำ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม %

เงินลงทุน

มูลค่าซื้อขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ บาท

ผลตอบแทน

มูลค่าขายขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าขายสุทธิ บาท

กำไร/ขาดทุน

กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท
อัตราผลตอบแทน %