เครื่องคำนวณการลงทุน

ชื่อย่อหุ้น: PPS ราคาล่าสุด: 1.62
สกุลเงิน: THB ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 29,658,900
เปลี่ยนแปลง -0.04 ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 1.62 / 52,700
% เปลี่ยนแปลง -2.41% ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 1.63 / 294,200
วันก่อนหน้า: 1.66 ราคาเปิด: 1.67
ช่วงราคาระหว่างวัน: 1.58 - 1.68 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 0.91 - 2.08
ปรับปรุงเมื่อ: 13 ธันวาคม 2560 (16:39)
จำนวนหุ้น บาท วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ :  “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”
ราคาซื้อ บาท
ราคาขาย บาท
% คอมมิชชั่น %
คอมมิชชั่นขั้นต่ำ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม %

เงินลงทุน

มูลค่าซื้อขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ บาท

ผลตอบแทน

มูลค่าขายขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าขายสุทธิ บาท

กำไร/ขาดทุน

กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท
อัตราผลตอบแทน %