ปฏิทินนักลงทุน

วันที่ รายละเอียด
24 กรกฎาคม 2562 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
ห้องศรีนครินทร์ 2 ชั้น 9 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
24 เมษายน 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
ห้องบอลรูม ชั้น 3 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
25 เมษายน 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
เวลา 10:00 น. ณ ห้องศรีนครินทร์ 2 ชั้น 9 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
27 เมษายน 2560 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
เวลา 10:00 น. ณ ห้องศรีนครินทร์ 2 ชั้น 9 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น
21 มีนาคม 2560 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาสที่ 4/2559 
เวลา 11.20 - 12.35 น. ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
7 กันยายน 2559 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาสที่ 2/2559
เวลา 15.20 - 16.20 น. ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
22 เมษายน 2559 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
เวลา 10.00 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 3 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น
28 มีนาคม 2559 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาสที่ 4/2558 
เวลา 10.10 - 11.10 น. ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
25 สิงหาคม 2558 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาสที่ 2/2558 
เวลา 13.00 - 14.00 น. ณ ห้องประชุม 1101 ชั้น 11 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
26 พฤษภาคม 2558 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาสที่ 1/2558 
เวลา 14.10 - 15.10 น. ณ ห้องประชุม 1101 ชั้น 11 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
24 เมษายน 2558 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
เวลา 10.00 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 3 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น
26 มีนาคม 2558 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาสที่ 4/2557 เวลา 10.10 - 11.10 น. ณ ห้องประชุม 1101 ชั้น 11 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
21 สิงหาคม 2557 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาสที่ 2/2557 เวลา 10.10 - 11.10 น. ณ ห้องประชุม 1101 ชั้น 11 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
9 เมษายน 2557 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
เวลา 10.00 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 3 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น
20 มีนาคม 2557 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาสที่ 4/2556 
เวลา 09.10 - 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1101 ชั้น 11 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
12 พฤจิกายน 2556 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาสที่ 3/2556 
เวลา 09.00 - 10.30 น. ณ ห้องประชุม 1101 ชั้น 11 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
2 กันยายน 2556 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาสที่ 2/2556 
เวลา 09.00 - 10.30 น. ณ ห้องประชุม 1101 ชั้น 11 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
17 เมษายน 2556 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556
เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1101 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
11 มีนาคม 2556 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาสที่ 4/2555
เวลา 09.00 - 10.30 น. ณ ห้องประชุม 1101 ชั้น 11 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
8 พฤศจิกายน 2555 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาสที่ 3/2555
เวลา 10.45 - 12.15 น. ณ ห้องประชุม 1101 ชั้น 11 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
26 กันยายน 2555 การซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
ณ โถงนิทรรศการ ชั้น 1 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย