เอกสารนำเสนอ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

วันที่: 24 เมษายน 2562

ขนาดไฟล์: 6.63 MB

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
รายละเอียด วันที่ ดาวน์โหลด
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำปี 2561 21 มีนาคม 2562 9.78 MB
PPS INNOCON BANGKOK 2018 11 ธันวาคม 2561 2.81 MB
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 2 ปี 2561 19 กันยายน 2561 5.60 MB
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 25 เมษายน 2561 8.14 MB
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำปี 2560 22 มีนาคม 2561 4.09 MB
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 2 ปี 2560 20 กันยายน 2560 6.84 MB
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 27 เมษายน 2560 4.07 MB
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำปี 2559 21 มีนาคม 2560 12.40 MB
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 2 ปี 2559 07 กันยายน 2559 9.25 MB
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 22 เมษายน 2559 2.19 MB
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำปี 2558 28 มีนาคม 2559 5.81 MB
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 2 ปี 2558 25 สิงหาคม 2558 9.45 MB
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 24 เมษายน 2558 1.58 MB
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำปี 2557 26 มีนาคม 2558 6.93 MB
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 2 ปี 2557 21 สิงหาคม 2557 9.79 MB
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 09 เมษายน 2557 6.86 MB
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำปี 2556 20 มีนาคม 2557 6.93 MB
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 2 ปี 2556 02 กันยายน 2556 12.09 MB
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 17 เมษายน 2556 2.97 MB
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำปี 2555 11 มีนาคม 2556 8.69 MB
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 3 ปี 2555 08 พฤศจิกายน 2555 5.67 MB
PPS: เอกสารแนะนำบริษัท 12 กันยายน 2555 4.27 MB