กราฟราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น: PPS ราคาล่าสุด: 0.69
สกุลเงิน: THB ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 340,400
เปลี่ยนแปลง - ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 0.69 / 711,100
% เปลี่ยนแปลง -% ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 0.70 / 6,000
วันก่อนหน้า: 0.69 ราคาเปิด: 0.70
ช่วงราคาระหว่างวัน: 0.69 - 0.71 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 0.67 - 1.32
ปรับปรุงเมื่อ: 24 พฤษภาคม 2562 (16:36)

 

Chart Type