กราฟราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น: PPS ราคาล่าสุด: 0.88
สกุลเงิน: THB ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 2,407,500
เปลี่ยนแปลง -0.02 ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 0.88 / 178,700
% เปลี่ยนแปลง -2.22% ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 0.89 / 657,100
วันก่อนหน้า: 0.90 ราคาเปิด: 0.90
ช่วงราคาระหว่างวัน: 0.88 - 0.90 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 0.67 - 1.65
ปรับปรุงเมื่อ: 18 กุมภาพันธ์ 2562 (10:38)

 

Chart Type