กราฟราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น: PPS ราคาล่าสุด: 1.97
สกุลเงิน: THB ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 32,032,600
เปลี่ยนแปลง -0.02 ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): - / 190,200
% เปลี่ยนแปลง -1.01% ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): - / 3,584,400
วันก่อนหน้า: 1.99 ราคาเปิด: 1.98
ช่วงราคาระหว่างวัน: 1.95 - 2.04 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 0.91 - 2.08
ปรับปรุงเมื่อ: 23 พฤศจิกายน 2560 (16:33)

 

Chart Type